Afvalwetgeving veranderen

Terug naar de bodem, de kringloop sluiten

Terug naar de bodem, de kringloop sluiten

Al sinds vijf jaar bouwt rotterzwam aan een decentrale oplossing voor het zo hoogwaardig mogelijk verwerken van koffiedik. Met het project ‘Terug naar de bodem’ onder de zogenoemde POP3 regeling is een unieke samenwerking tot stand gekomen. Twee akkerbouwers, Wageningen Universiteit en rotterzwam gaan met financiële ondersteuning van de Provincie Zuid-Holland en de Europese Unie gedurende drie jaar kijken wat de effecten zijn van het op het land aanbrengen van uitgewerkt koffiedik substraat uit de paddenstoelenteelt.

Het is al zo oud als de weg naar Rome. Organisch materiaal, al dan niet in de vorm van compost, aanbrengen op het land. Een goede manier om het organisch stof gehalte van de bodem, en daarmee de bodemvruchtbaarheid, op peil te houden. Maar met de komst van kunstmest en de moderne stedelijke afvalverwerking door verbranding, is die kringloop deels doorbroken. 

Mede als gevolg hiervan neemt wereldwijd het organisch stofgehalte in de bodem af. Zo drastisch zelfs dat de Verenigde Naties 2015 hebben uitgeroepen tot het jaar van de bodem. Er moet iets veranderen. Wat zou het mooi zijn als de boeren iets kunnen met al dat organisch materiaal uit de stad. Ook Minister Schouten ziet dat in en zij wil de omzet naar kringlooplandbouw nu inzetten.

De afvalstromen uit de moderne stad zijn echter vervuild. Er zit plastic in het organisch afval en het organisch afval zit tussen het restafval. Allemaal van een zodanig lage kwaliteit dat de boeren dat materiaal niet of beperkt kunnen gebruiken. Met de opkomst van stadslandbouw en afvalscheiding in de afgelopen 10 jaar, komen er echter relatief hoogwaardige mono stromen beschikbaar. Zoals koffiedik, nu al gebruikt in de paddenstoelenteelt.   

Zou het nou niet mooi zijn als boeren in de omgeving van een grote stad als Rotterdam koffiedik konden uitrijden op hun akkers. Koffiedik gered van de vuilverbranding, CO2 gebonden in de bodem, organisch stof gehalte omhoog en misschien ook nog wel een stimulans voor het bodemleven. Daarmee sluit dit project bovendien aan op de biomassavisie 2018 van Natuur en Milieu die gaat over de rol van biomassa in een duurzame economie.

Daar liggen dus kansen, maar de huidige wet- en regelgeving werpt blokkades op. Op koffiedik zit een afval status en die status beperkt wat je ermee mag doen. De komende drie jaar gaat Den Ouden Landbouw uit Voorne Putten, na een kritisch vooronderzoek, uitgewerkt koffiedik substraat van rotterzwam uitrijden op enkele proefvelden. Wageningen Universiteit gaat daar onderzoeken wat de effecten van dit substraat zijn op bodemleven, nutriënten opname, organisch stofgehalte, maar ook de opbrengsten. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, omgevingsdienst in onder andere de Hoeksche Waard, en de Omgevingsdienst Midden-Holland zijn erbij betrokken voor het juridische aspect. Als toezichthouder en vergunningverlener zijn zij betrokken bij zowel het onderzoek als het uitrijden zelf. Als de effecten na drie jaar positief blijken te zijn, dan is het doel om de juridische status van koffiedik te veranderen van afval naar grondstof en het uitrijden van koffiedik en uitgewerkt substraat van oesterzwammenteelt op grote schaal mogelijk te maken.

Volgende lezen

Verschuiving in koffiebonenland
De impact van Rotterzwam in 2018

1 reactie

Frans vlaanderen

Frans vlaanderen

Als ik het zo lees is dit een mooi initiatief, mooi om ook mogelijk te doen op groengebieden van bedrijven en instellingen. Jullie zijn nu ongeveer twee jaar verder, wat is nu tussenstand van dit onderzoek?

Laat een reactie achter

Alle reacties worden gemodereerd voordat ze worden gepubliceerd.

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.