Coffee as a service

De grootste uitdaging van deze tijd is om onze levensstijl én economie binnen de grenzen te krijgen van wat onze planeet kan produceren. Het antwoord hierop is grondstoffen maximaal benutten en kringlopen sluiten. Dit alles komt samen in het concept: Coffee as a Service ®, waarin koffiebranders, lokale verwerkers van koffiedik en de koffiedrinker samenkomen.

We zien in de markt steeds meer voorbeelden van “..... als een service”. De  achterliggende gedachte is simpel. Wij hebben een tekort aan grondstoffen en wij produceren teveel afval.

Het probleem bij het gebruik van producten is dat de verantwoordelijkheid is gescheiden van het eigenaarschap. Na gebruik wordt het product afgevoerd als afval. Pas als de producent over de gehele levenscyclus eigenaar blijft van een product, kun je circulair gaan werken.” [bron]

Coffee as a Service

Producent als eigenaar
Het concept ‘producent als eigenaar’ is ook toepasbaar op koffiebonen. Slecht 0,2% van de koffieboon komt in je kopje terecht: de overige 99,8% belandt meestal bij het restafval en vervolgens in de vuilverbranding. Zonde, want er zit nog veel waarde in dit organisch materiaal, bijvoorbeeld als voedingsbodem voor paddenstoelen en grondstof voor zeep. Met Coffee as a Service ® leaset de klant de koffiebonen als het ware. De klant vermaalt de koffiebonen, giet er heet water over en drinkt de koffie op, terwijl de bonen eigendom blijven van de koffieleverancier. Een lokale verwerker haalt het koffiedik weer bij de klant op om het hoogwaardig te om te zetten.

2,9 aardes met onze levensstijl
Waarom is dit concept zo nodig? Dat kunnen we het beste uitleggen aan de hand van Earth Overshoot Day. Dit is de dag, dat alle hulpbronnen die de aarde in één jaar kan produceren, op zijn. In 2019 was dat al op 31 juli: de rest van het jaar stonden we dus in het rood bij de aarde. Als we op dezelfde voet blijven doorleven, hebben we 2,9 aardes nodig om in onze behoefte te voorzien. Door circulair te werken, kunnen we deze datum weer naar achter in het jaar brengen.

Wereldwijd stijgt jaarlijks de CO2-uitstoot. De CO2-concentraties in de atmosfeer zijn op het hoogste niveau in meer dan 800.000 jaar . De wereldwijde uitstoot als gevolg van menselijk handelen ligt op ongeveer 36 miljard ton per jaar . Je hoeft geen geleerde te zijn om te weten dat dit gedrag, van alsmaar stijgende CO2-uitstoot, consequenties heeft. Ons concept streeft ernaar om uiteindelijk CO2-negatief te zijn.

Nieuwe economie: decentraal
In de nieuwe economie draaien we het om: we gaan van centraal naar decentraal. Van verwerking op grote schaal (met lange aanvoerlijnen en één centrale plek in het land) naar verwerking op kleine schaal (korte aanvoerlijnen en een netwerk van lokale hoogwaardige verwerkers).

Hierdoor is het niet meer nodig grondstoffen de hele aarde over te slepen, om ze vervolgens op een centrale plek te assembleren. Dit zorgt voor grote schade aan onze leefomgeving. Daarom verwerken onze partners, zoals zeepproducenten, composteerders en paddenstoelenkwekers het koffiedik lokaal.

Hoogwaardige verwerking van koffiedik

Hoogwaardige verwerking
Organisch materiaal verbranden is de meest laagwaardige verwerking die er is, want na verbranding zijn de unieke eigenschappen van het materiaal verloren en is de nutriëntenkringloop onderbroken.

Gezien de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, kiezen wij met Coffee as a Service ® nooit voor verbranden. Steeds gaan wij voor de meest hoogwaardige manier van verwerken die voorhanden is, daarbij laten wij ons inspireren door de biomassavisie van Natuur & Milieu.

Transparantie in de keten
Een belangrijk aspect van duurzaamheid is dat wat je lokaal kan produceren, zoals aardappelen en bloemen, je ook lokaal produceert en gebruikt. Tenzij het qua klimaat (denk aan het kweken van koffiebonen) of technische kennis (denk aan het maken van de onderdelen voor een iPhone) niet mogelijk is.

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden: het wordt te pas en te onpas gebruikt. Want wat maakt jouw product of dienstverlening nou duurzaam? In onze ogen is het begrip alleen zuiver te gebruiken als je de bandbreedte definieert, registreert en communiceert. Daarom hebben wij een marketing- en communicatiepakket als vast onderdeel van onze dienstverlening. Hierin zorgen impact rapportages, sociale media-uitingen en bewustwordingscampagnes voor transparantie.

Goed om te weten is, dat onze impact rapportages (en deel van de overige communicatie-uitingen) zijn gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s van de Verenigde Naties.

SDG's

Daarnaast rekenen wij de Maatschappelijke Kosten Indicator of Milieukostenindicator [MKI] door. Deze financiële waarden zijn voor elk milieueffect vastgesteld en gestandaardiseerd. Ze omvatten de verwachte maatschappelijke kosten om de milieueffecten ongedaan te maken. De MKI wordt een steeds belangrijker element van openbare aanbestedingen.

Interesse?
Heeft deze informatie je geprikkeld en wil je graag meer informatie? Neem contact op met Dick Rensen via dick@rotterzwam.nl of +31 6 2497 8210