Afvalwetgeving

Afvalwetgeving

Om de circulaire doelen die we als samenleving hebben daadwerkelijk te kunnen behalen, is het zaak om in kaart te brengen hoe (organische) reststromen wél gebruikt kunnen worden als grondstof, welke barrières er zijn in dit proces en wat er nodig is om die barrières te overwinnen.

Daarvoor heeft rotterzwam in opdracht van de Gemeente Rotterdam een rapport geschreven om een overzicht gegeven van de juridische situatie rondom afval en in kaart te brengen welke barrières er zijn voor circulair gebruik van stoffen en materialen. Vervolgens wordt gekeken naar de specifieke situatie van rotterzwam.

Hoe gaat het werken met reststromen in de praktijk? Hoe is dit met het bevoegde gezag geregeld? En waar loopt rotterzwam tegenaan bij het onderzoek naar gebruik van organische reststromen op de bodem? Ten slotte wordt een aantal lessen getrokken uit bovenstaande en wordt voor een aantal reststromen aangegeven wat de juiste weg is om te volgen. 

Download het rapport