Verschuiving in koffiebonenland

Nieuw grensverleggend concept rotterzwam: 'Coffee as a Service'

Odoo afbeelding en tekstblok

-- English below --

Wat is de komende jaren misschien wel onze grootste uitdaging als samenleving? De transitie naar een circulaire economie. Waarom? Omdat het een radicaal andere manier van omgaan met grondstoffen en verspilling vraagt. Daarom introduceert rotterzwam samen met Moyee: ‘Coffee as a Service’. Een concept waarbij de leverancier eigenaar blijft van de koffieboon - ook als het veranderd is in koffiedik. Koffiedik is namelijk te waardevol om te verbranden in de afvalverbrander.

Rotterzwam is de afgelopen vijf jaar actief aan het einde van de koffieketen. In BlueCity in Rotterdam kweken zij paddenstoelen op koffiedik. Nog steeds verdwijnt veel koffiedik bij het restafval, dat vervolgens veelal naar de vuilverbranding gaat. ‘Zonde van zo’n kostbaar goedje als koffiedik’ aldus Mark Slegers van rotterzwam.


 

Loyalty-programma

Om de transitie naar de circulaire economie te versnellen, gaat rotterzwam ook koffiebonen verkopen - maar dan als dienst in plaats van product. Oftewel: rotterzwam blijft eigenaar van de koffieboon. De koffiedrinker ontvangt punten voor elke geretourneerde kilo via een loyalty-programma.

Slegers vertelt enthousiast: ‘Het is eigenlijk een logische volgende stap voor ons. Door zelf de koffie te leveren én eigenaar te blijven van de boon, bepalen wij voortaan wat er gebeurt met het koffiedik. Het mooie is dat wij veel hoogwaardige toepassingen hebben, die beter zijn dan verbranden.’

Blockchain

Rotterzwam gelooft in samenwerken. Samenwerken is voor het bedrijf het nieuwe concurreren. Daarom is de samenwerking gezocht met Moyee Coffee. Moyee is de eerste FairChain koffie merk in de wereld. Door de boon te branden in het land van herkomst, werkt Moyee aan een eerlijkere verdeling van de inkomsten uit de verkoop van koffie.

Guido van Staveren van Dijk van Moyee zegt: ‘Ons doel is om een 50/50 balans tussen koffieproducenten en -drinkers te creëren. De samenwerking met rotterzwam past uitstekend in deze ambitie. Het is namelijk zo dat een deel van de extra waarde, die via dit unieke concept gerealiseerd wordt, via blockchain-technologie terug gaat naar onze FairChain boeren in Ethiopië.’

Opschaling

‘Coffee as a Service’ is vanaf nu leverbaar voor organisaties in Rotterdam die meer dan 30 kilo koffiebonen per maand afnemen. In 2018 gaat rotterzwam opschalen naar de grote steden in Nederland en in 2019 naar Noord-Europa. Uiteindelijk moet het concept via de quasi-franchise van rotterzwam een wereldwijde dekking krijgen.

Coffee as a Service

Odoo CMS - een grote afbeelding

 

Het CAAS framework faciliteert samenwerking tussen koffiebranders en lokale verwerkers van koffiedik.

 

Heb jij interesse in 'Coffee as a Service'?

Verbruikt jouw organisatie meer dan 30 kg koffiebonen in de maand?

'Change in Coffeebean Landscape' 

New groundbreaking concept by rotterzwam: 'Coffee as a Service'

What will be the biggest challenge to our society in the coming years? The transition to a circular economy. Why? Because it requires a radically different approach to managing resources and waste management. As part of this transition Rotterzwam, together with Moyee, is introducing: 'Coffee as a Service'. A concept in which the coffee supplier retains ownership of the coffee bean - even when it has been transformed into coffee grounds. Coffee grounds really are too valuable a resource to waste in an incinerator.

Rotterzwam has been active in the last five years, at the end of the coffee supply chain. In BlueCity rotterzwam grows oyster mushrooms on coffee grounds. Even so, a large number of coffee grounds are still wasted in the residual waste pile, which is consequently incinerated as the prefered means of waste disposal. 'A waste of such a valuable substance as coffee grounds ' according to Mark Slegers of Rotterzwam.

Loyalty-programme

In order to facilitate a speedier transition to a circular economy, rotterzwam is going to be selling its own coffee beans - not as a product, but as a service. In other words, rotterzwam will retain ownership of the coffee bean and the coffee drinker will receive points for every kilo of coffee grounds they return to rotterzwam via a loyalty programme.

Slegers elaborates enthusiastically: 'It really is the logical next step for us. By supplying the coffee ánd by retaining ownership of the coffee, we can determine what happens with the coffee grounds from now on. And the good thing is that we have much more high quality (and high value) solutions for its use, which are all preferable to incineration. 

Blockchain

Rotterzwam believes in co-operation. For this company, co-operation is the new form of competition and that is why it has partnered itself with Moyee Coffee. Moyee Coffe is the first fair chain coffee brand in the world. Through roasting the coffee bean in its country of origin (something that does not normally happen) Moyee is facilitating a much fairer distribution of the income generated through coffee sales.

Guido van Staveren van Dijk of Moyee tells us: 'Our goal is to create a 50/50 balance between coffee producers and coffee drinkers. The partnership with rotterzwam fits this ambition perfectly, as part of the extra value created by this unique concept, returns to our FairChain farmers in Ethiopia, via blockchain technology. 

Scale-up

'Coffee as a Service' is available as of now for organisations in Rotterdam which will take 30+ kgs of coffee a month. In 2018 rotterzwam will scale up its activities to all large cities in the Netherlands, and to northern Europe as of 2019. The ultimate goal for the concept is to reach worldwide coverage through semi-franchise arrangements.

Schrijf een reactie

U moet zijn ingelogd om een opmerking te plaatsen.